Vegetarianer har sämre hälsa än köttätare


imagesMental och fysisk hälsa, hjärtattacker, cancer och livskvalitet. Allt är sämre för vegetarianer jämfört med köttätare, visar en ny studie.

 

Nya forskningsrön tyder på att kött kanske är bättre för hälsan än att endast hålla sig till växtbaserad kost.

En studie från Grazuniversitetet i Österrike visar nämligen att personer som inte äter kött oftare behöver sjukvård och har en sämre livskvalitet, skriver The Examiner.

Har lägre BMI

Undersökningen, som gjorts på 1 320 österrikare, visar även att vegetarianer oftare drabbas av hjärtattack, cancer och psykiska problem som ångest och depression. De som inte åt kött hade dock en högre socioekonomisk ställning och lägre BMI än köttätarna.

Går emot tidigare forskning

Studien går emot stora delar av den tidigare forskningen på området. De flesta resultaten har visat att vegetarianism leder till färre hälsoproblem än hos de som äter kött.

En merpart av de som deltog i studien var kvinnor, uppger Refinery 29.

ARTIKEL SKRIVEN UTAV
Viktor Adolfsson 
viktor.adolfsson@nyheter24.se 

Orginal artikel : http://nyheter24.se/nyheter/forskning/766173-vegetarianer-har-samre-halsa-an-kottatare